Omvi.store reeglid

1. Üldsätted
1.1. Käesolevad e-kaubanduse reeglid (edaspidi - reeglid) on kohustuslik ja lahutamatu osa UAB Omnia vincit (edaspidi - Müüja) ja ostja vahel sõlmitud ostu-müügi või teenuste osutamise lepingust (edaspidi - leping). millega kehtestatakse üldised vastastikused õigused ja kohustused, mis on seotud kaupade või teenuste ostmise - müügiga e-poes (edaspidi - Pood) www.omvi.store
1.2. Kaupluse teenuste kasutamiseks on õigus:
1.2.1. Vähemalt 18-aastased aktiivsed füüsilised isikud;
1.2.2. 15–18-aastased alaealised vanemate või eestkostjate nõusolekul, välja arvatud juhul, kui nende sissetulek või stipendium on nende käsutuses;
1.2.3. juriidilised isikud;
1.2.4. eespool loetletud isikute volitatud esindajad
1.3. Enne tellimuse kinnitamist loeb Ostja ostusammul "Maksmine" reeglid läbi ja kinnitab selle, tehes linnukese "Olen lugenud ja nõustun lehe tingimustega". Ostjale ei anta võimalust tellimust täita, kui Ostja pole reeglitega kursis ja on nendega nõus olnud.
2. Privaatsuspoliitika
2.1. Isikuandmete töötlemine Müüja poolt on määratletud Privaatsuspoliitika . Enne kauba ostmist ja Müüjaga müügilepingu sõlmimist või www.omvi.store'is tarbijaks registreerumist peaks Ostja hoolikalt tutvuma Müüja rakendatud isikuandmete töötlemise poliitikaga.
2.2. Ostja edastatud isikuandmeid reguleerib teie privaatsuspoliitika siin .
2.3. Tellimuse ajal kinnitab Ostja, klõpsates nuppu "Telli", et ta nõustub edastama Müüjale oma isikuandmeid ega vaidle vastu Müüja isikuandmete töötlemisele, mille Ostja on esitanud tuvastamiseks, sõlmimiseks, täitmiseks (e-kaubandus) ja muudel privaatsuspoliitikas täpsustatud eesmärkidel.
3. Ostja õigused ja kohustused
3.1. Ostjal on õigus osta kõiki kaupu või teenuseid kauplusest www.omvi.store vastavalt käesolevatele eeskirjadele ja Müüja veebipoe muudele teabele.
3.2. Ostja peab registreerimisvormil esitama täielikud ja õiged andmed. Kui need muutuvad, tuleb andmeid uuendada, vastasel juhul võtab Ostja sellest tuleneva kaotuse riski.
3.3. Ostja vastutab kõigi oma toimingute eest, mis on tehtud kaupluse www.omvi.store kaudu, ning kohustub tagama sisselogimisandmete konfidentsiaalsuse ja mitte neid kolmandatele isikutele avaldama. Ostja vastutab kõigi kolmandate isikute kõigi toimingute eest, kui need tehti Ostja sisselogimisandmeid kasutades. Kui ostja kaotab sisselogimisandmed, peab ta sellest teavitama e-posti teel info@omvi.lt
3.4. Ostja kohustub kauba tellimisel märkima kauba kättetoimetamise või teenuse osutamise koha.
3.5. Ostja kohustub ostetud kauba või teenuse eest tasuma ja selle kätte saama käesolevate reeglitega kehtestatud korras.
3.6. Veebipoe kasutamisel kohustub Ostja järgima neid reegleid, muid e-poes selgelt näidatud tingimusi ning mitte rikkuma Leedu Vabariigi ja Euroopa Liidu õigusakte.
3.7. Ostjal on õigus taganeda Poega sõlmitud ostu-müügilepingust, teatades sellest Müüjale, täites tagastamisvormi (tagastus vorm.doc) ja saates selle hiljemalt neljateistkümne jooksul e-posti aadressil info@omvi.store päeva jooksul alates eseme üleandmise kuupäevast. Ostja ei tohi seda õigust kasutada, sõlmides ühe Leedu Vabariigi tsiviilseadustiku artikli 6.22810 lõikes 2 loetletud lepingutest
3.8. Reeglid 3.7. Ostja võib kasutada punktis 8.2 sätestatud õigust ainult juhul, kui kaup vastab punktides 8.2, 8.3 ja 8.4 toodud nõuetele.
4. Müüja õigused ja kohustused
4.1. . Kui Ostja üritab kahjustada www.omvi.store'i stabiilsust ja turvalisust või rikub oma kohustusi, on Müüjal õigus viivitamata ja ette teatamata piirata või peatada tema juurdepääs e-poele või erandjuhtudel Ostja tühistada registreerimine.
4.2. Oluliste asjaolude ilmnemisel võib Müüja veebipoe tegevuse ajutiselt või jäädavalt lõpetada, ilma et sellest Ostjat ette teavitataks.
4.3. . Müüjal on õigus oma tellimus Ostjale ette teatamata tühistada, kui Ostja ei maksa kauba eest või on muul viisil nõus 3 (kolme) tööpäeva jooksul.
4.4. Müüja kohustub tegema Ostjale kättesaadavaks www.omvi.store'i pakutavad teenused käesolevates reeglites ja veebipoes sätestatud tingimustel.
4.5. Müüja kohustub austama Ostja õigust talle kuuluvate isikuandmete privaatsusele, st töötlema Ostja määratud isikuandmeid ainult vastavalt privaatsuspoliitikale ning Leedu Vabariigi ja Euroopa Liidu õigusaktidega kehtestatud korrale. Liit.
4.6. Müüja ei vastuta selle eest, et veebipoes olevad kaubad oma värvi, kuju või muude parameetritega ei pruugi Ostja kasutatava monitori omaduste tõttu vastata kauba tegelikule suurusele, kujule ja värvile. Kauba fotod on ainult illustreerivad ja on illustratiivsed.
4.7. Müüja kohustub tarnima Ostja tellitud kaubad Reeglite 7. peatükis toodud tingimustel Ostja määratud aadressile.
4.8. Müüja, kes ei saa oluliste asjaolude tõttu Ostjale tarnida tellitud kaupa, kohustub pakkuma sarnast või võimalikult sarnast toodet. Kui Ostja keeldub sarnase või sarnase toote vastuvõtmisest, kohustub Müüja tagastama Ostjale tasutud raha 3 (kolme) tööpäeva jooksul, kui ettemaks on tehtud
4.9. Ostja Reeglite kasutamisel 3.7. Müüja kohustub tagastama Ostjale makstud raha 10 (kümne) tööpäeva jooksul, arvestatuna tagastatud kauba kättesaamise päevast, ning arvestades Reeglite punktis 3.9 sätestatud tingimust.
4.10. Kui tekib kahtlusi tellimuses sisalduva teabe osas, võtab Müüja Ostjaga ühendust tellimuses märgitud telefoninumbril 2 tööpäeva jooksul alates tellimuse esitamise päevast. Sellisel juhul algab kauba kohaletoimetamise tähtaeg Ostjaga kontakti saamise päevast.
4.11. Müüjal on õigus oma tellimus Ostjat ette teatamata tühistada, kui Müüja ei võta Ostjaga ühendust 3 (kolme) tööpäeva jooksul.
5. Lepingu sõlmimise hetk
5.1. Pooled lepivad kokku, et konkreetse kauba leping loetakse sõlmituks ja see jõustub hetkest, kui Müüja saadab Ostjale e-kirja tema poolt määratud e-posti aadressile, kinnitades, et Ostja tellimus on edukalt vastu võetud ja täidetud. ostja. Sellest hetkest kohustub Ostja vastu võtma Poes tellitud ja tarnitud kaubad ning tasuma nende eest kokkulepitud summa, kui see pole veel tasutud. Leping loetakse sõlmituks ainult nende kaupade osas, mis on märgitud Müüja poolt Ostjale saadetud kinnituses kauba tulevase lähetamise kohta. Pooled lepivad kokku, et sellisest lepingust tulenevaid poolte vahelisi suhteid reguleerivad käesolevad reeglid maksimaalselt tellitavate kaupade suhtes.
6. Maksmine
6.1. Ostja maksab kauba eest ühel järgmistest viisidest:

PaySera.lt süsteemi kaudu Tasumine pangaülekandega
See on turvaline viis kauba eest kiiresti ja mugavalt tasuda. Teid suunatakse oma panga lehele, kus näete moodustatud ülekannet ja peate selle ainult kinnitama. Pärast makse kinnitamist sulgeb e-panganduse leht ja naasete omvi.store lehele. Pärast veebipanka sisselogimist tehke kohalik maksekorraldus.

Saaja: UAB Omnis vincit
Vastuvõtja kood: 304214143
Pank: Paysera LT
Panga kood: 35000
Konto: LT843500010007374013
Makse eesmärk: Sisestage tellimuse number

Kui makse on tehtud, moodustatakse saadetis Raha kättesaamisel moodustatakse saadetis kohe

6.2. Maksmisel 6.1. lõikes sätestatud makseviisid, kohustub Ostja tasuma koheselt. Alles pärast kauba eest tasumise saamist hakkab müüja moodustama kaubapaki ja hakkab arvutama kauba kohaletoimetamise tähtaega.
7. Kaupade kohaletoimetamine ja kogumine
7.1. Kaup tarnitakse ostjale määratud aadressil Venipaki kullerteenuse kaudu.
7.2. Kaup tarnitakse 1-5 tööpäeva jooksul alates makse kinnitamisest.
7.3. Kauba kättesaamisel peab Ostja kontrollima kaupa ning kõiki pakendeid ja kaste. Pakend ei tohi olla kahjustatud. Kui märkate, et kastid on saabunud korrastamata - rebenenud, nurkadest painutatud, avanenud või muul viisil füüsiliselt kahjustatud, ei pruugi te sellist saadetist vastu võtta. Kui otsustate kahjustatud saadetise vastu võtta, nõudke, et saadetise vastuvõtmine-üleandmine või kahjustatud pakendite eraldi kättetoimetamise aruanne kirjeldaks täpselt, üksikasjalikult ja üheselt mõistetavalt pakkide seisukorda. Igal juhul pakkige kahjustatud pakendi vastuvõtmisel saadetis kulleri ees lahti ja kontrollige selles visuaalselt kauba seisukorda.
7.4. Müüja vabastatakse vastutusest kauba kättetoimetamistingimuste rikkumise eest, kui kaupa ei tarnita Ostjale või ei tarnita õigeaegselt Ostja süül või Ostjast mitteolenevate asjaolude tõttu.
7.5. Müüja toimetab kauba Ostjale punktis 7.2 nimetatud tingimustel. Nimetatud tähtajad ei kehti juhtudel, kui nõutavat kaupa ei ole Müüja laos ja Ostjat teavitatakse tema tellitud kauba puudusest.
7.6. Ostja nõustub, et erandjuhtudel võib kauba kohaletoimetamine hilineda ettenägematute asjaolude tõttu, mis ei sõltu Müüjast. Sellisel juhul kohustub Müüja ostjaga viivitamatult ühendust võtma ja kokku leppima tarnetingimused.
8. Kauba tagastamine ja garantii
8.1. Kauba tagastamine ja vahetamine toimub vastavalt Leedu Vabariigi tsiviilseadustikule ja Leedu Vabariigi valitsuse otsusele (22/07/2014) jaemüügieeskirjade kinnitamise ja jaemüügieeskirjade endi kohta.
8.2. Ostjal on õigus kaup tagastada, teatades sellest Müüjale, täites tagastamisvormi ja saates selle e-posti teel info@omvi.lt hiljemalt 14 päeva jooksul alates kauba kättetoimetamise päevast.
8.3. Kui ostja kauba tagastab, peavad olema täidetud järgmised tingimused:
8.3.1. Tagastatav toode peab olema Ostja poolt kasutamata ja kahjustamata;
8.3.2. Tagastatav toode ei tohi olla kaotanud oma kaubanduslikku välimust (kahjustamata sildid, kooritud kaitsekile jne). See punkt ei kehti defektse toote tagastamise kohta;
8.3.3. Tagastatav toode peab olema täielikult komplekteeritud. Ostja vastutab kauba täieliku kokkupanemise ja pakendamise eest. Kui toode pole täielikult kokku pandud ja korralikult pakendatud, ei aktsepteeri Müüja või tema esindaja kaupa tagastamiseks.
8.3.4. tagastatav toode peab olema puhtas originaalpakendis (see toode ei kehti defektse kauba tagastamise kohta)
8.4. toote tagastamisel on vaja esitada selle ostudokument, garantiikaart (kui see on väljastatud)
8.5. Ostjal on õigus defektiga toode tagastada, kui tagastatud toote defektid pole tingitud tema süüst ja toode on täielik.
8.6. Kauba tagastamise kulud kannab Ostja, välja arvatud juhtudel, kui kaup tagastatakse kauba kvaliteedi tõttu. Puudusega toote tagastamise korral kohustub Müüja defektse toote vastu võtma ja asendama selle analoogse tootega. Juhul, kui Müüjal pole sarnast toodet, tagastatakse toote eest tasutud raha Ostjale.
8.7. Toote tagastamiseks tuleb Ostjal Müüjat kirjalikult teavitada e-posti teel info@omvi.store, täites tagastusettevõte ja esitada ostudokumendid. Toode koos allkirjastatud tagastamisvormiga tuleks saata aadressile Jazminų st.30-1, Ringaudai, Kaunase piirkond, LT-53339.
8.8. Müüja annab kaubale garantii, mille tähtaeg on märgitud veebipoes kauba kirjelduse kõrval. Toote käibemaksuarve vastab selle garantiikaardile.
8.9. Müüja ise ei osuta kaupadele garantiiteenust. Kui toote garantiiteenust osutatakse Leedus, suunatakse ostja garantiihoolduskeskustesse. Kui kauba garantiiteenust osutatakse väljaspool Leedu territooriumi, korraldab Müüja kauba saatmise vastavasse keskusesse.
9. Lõppsätted
9.1. Kõik ostja ja müüja vahelise ostu-müügilepinguga seotud või sellega seotud vaidlused lahendatakse läbirääkimiste teel. Kui kokkulepet ei saavutata, lahendatakse erimeelsused Leedu Vabariigi seadustega kehtestatud korras
9.2. Müüja jätab endale õiguse Tingimusi igal ajal muuta, muuta või täiendada, võttes arvesse õigusaktidega kehtestatud nõudeid.

privaatsuspoliitika

Me hoolime teie isikuandmete turvalisusest ja privaatsusest.

Kes me oleme (vastutav töötleja)?

Teie isikuandmete vastutav töötleja on UAB Omnia vincit, juriidilise isiku kood 304214143, aadress Draugystės tn. 17-1 LT-51229, Kaunas, Leedu, kontakttelefon +37062033145, e-post e-posti aadress: info@omvi.lt (edaspidi - müüja või meie).


Milliseid isikuandmeid me kogume?

Registreerimisandmed - registreerimisel palun sisestage e-posti aadress, märkige hiljem vabatahtlikult oma isikuandmed.

Ostu üksikasjad - tellimuse esitamisel palume esitada nimi, perekonnanimi, ettevõtte nimi (juriidilistele isikutele), aadress, e-posti aadress, telefoninumber, makseviis ja makseteave, kättetoimetamise viis. Seda teavet kogutakse müügilepingu alusel.

Küpsised - andmed teie käitumise kohta kogutakse veebipoes omvi.store. Lisateavet küpsiste kohta leiate meie küpsiseeskirjades . Seda teavet kogutakse teie nõusoleku alusel.

Tagasiside ja päringud - kui esitate päringu või jätate kauba kohta tagasisidet, kogume teavet, näiteks nimi, perekonnanimi, telefoninumber, e-posti aadress.

Analüütilised andmed - meie veebipoe kasutamise lihtsustamiseks ja selle toimimise parandamiseks kogume teavet teie ostuajaloo kohta; sirvimisajalugu; maksete ajalugu; Teie ostetud kaupade ülevaated; Teie ja meie vahelise suhtluse ajalugu, sealhulgas elektrooniline kirjavahetus. Seda teavet kogutakse õigustatud huvi alusel.


Mis on isikuandmete töötlemise eesmärgid?

Kogume teie isikuandmeid ainult järgmistel, selgetel ja seaduslikel eesmärkidel:

  1. Veebipoele omvi.store juurdepääsu võimaldamine (registreerimise üksikasjad)
  2. Hallake müüki ja oma päringuid (registreerimised, ostuandmed, ülevaated ja päringud)
  3. Veebipoe omvi.store mugavaks ja hõlpsaks kasutamiseks muutmiseks analüüsime oma tegevust (küpsised, analüütilised andmed, tagasiside ja päringud).

 

Teil on igal ajal õigus esitada vastuväiteid oma isikuandmete töötlemise suhtes, mille töötlemine põhineb teie nõusolekul. Teie isikuandmete töötlemiseks antud nõusoleku tühistamiseks võtke meiega ühendust e-posti teel. kirja teel: info@omvi.lt . Kuid ilma vajalike andmeteta ei saa me teie ostu ega päringuid täita.

Samuti saate oma isiklikke andmeid kohandada, logides sisse oma profiilile.


Kellele me teie isikuandmeid edastame?

Teie tellimuse täitmiseks võime teie isikuandmeid edastada kolmandatele isikutele. Edastame teie isikuandmeid ainult teie tellimuse nõuetekohaseks täitmiseks. Teie isikuandmed edastatakse teenusepakkujatele, näiteks tarnefirmadele, inkassofirmadele või teistele müüjale teenuseid pakkuvatele ettevõtetele.

Kohtumenetluse korral võidakse teie isikuandmeid edastada kolmandatele isikutele ja riigiasutustele vastavalt Leedu Vabariigi õigusaktidega kehtestatud korrale. Õiguslike nõuete väljendamise, esitamise ja kaitsmise õigustatud huvi täitmiseks võime kliendi isikuandmeid edastada õiguskaitseorganitele, osariigi ja kohalikele asutustele.


Kui kaua me teie isikuandmeid säilitame?

Teie isikuandmeid säilitatakse seni, kuni see on vajalik kaupade ostulepingu täitmiseks, kuid mitte vähem kui seda nõuab meie tegevust reguleeriv seadusandlus. Teie isikuandmeid, mida töödeldakse teie nõusolekul selliseks töötlemiseks, töödeldakse ja säilitatakse kuni teie nõusoleku tagasivõtmise kuupäevani.